Merzouga, Morocco’s Gateway to the Desert, Your Morocco Tour Guide » Merzouga Sahara Desert Bivouac